ทำเนียบกำลังพลคนเก่ง หลักสูตรตามแนวทางรับราชการสายงานสัสดี
หากกำลังพลท่านใด / รุ่นใด ไม่มีข้อมูลในทำเนียบนี้ โปรดแจ้ง Webmaster
...ด้านล่าง...
       
หลักสูตรอบรมนายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญา ที่ผ่านการสอบเลื่อนฐานะฯ รุ่น 17/54
ระยะเวลาศึกษาตั้งแต่ 7 - 27 พ.ย.53
 
ประธานรุ่น : ว่าที่ ร.ต.ธีระภัทร  สาระธรรม
 - ตำแหน่ง : ผช.สด.อ.สิรินธร จว.อ.บ.
 - เกรดเฉลี่ย : 2.95
ข้อมูลส่วนตัว
 - เกิด :
 - วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี นบ.
 - คติประจำใจ :
 - กำเนิด : -
 E-mail : -
 
เกรดเฉลี่ยสูงสุด : ว่าที่ ร.ต.จิตกร  สงวนวงษ์
 - ตำแหน่ง : ผช.สด.อ.ทองผาภูมิ จว.ก.จ.
 - เกรดเฉลี่ย : 3.80
ข้อมูลส่วนตัว
 - เกิด : 28 ก.พ.2512
 - วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี นบ.
 - คติประจำใจ : อยากสูงต้องเขย่ง อยากเก่งต้องขยัน
 - กำเนิด : นนส. 19/29 เหล่า ร.
 E-mail : -
 
หลักสูตรนายทหารสัสดี ชั้นสูง รุ่น 25/54
ระยะเวลาศึกษาตั้งแต่ 23 พ.ย. - 16 มี.ค.54
ประธานรุ่น : ร.อ.จักรกฤษณ์  สุภานิชย์
 - ตำแหน่ง : ผช.สด.อ.วังสามหมอ จว.อ.ด.
 - เกรดเฉลี่ย : 3.59
ข้อมูลส่วนตัว
 - เกิด : 17 ก.พ.2507
 - วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
 - คติประจำใจ : -
 - กำเนิด : นนส. 1/25 เหล่า ร.
 E-mail : -
เกรดเฉลี่ยสูงสุด : ร.อ.สาทิส  ศุภผล
 - ตำแหน่ง : ผช.สด.อ.ลำลูกกา จว.ป.ท.
 - เกรดเฉลี่ย : 3.84
ข้อมูลส่วนตัว
 - เกิด : 17 ต.ค.2511
 - วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
 - คติประจำใจ : -
 - กำเนิด : นนส. 20/30 เหล่า ช.
 E-mail : -
หลักสูตรนายทหารสัสดี ชั้นต้น รุ่น 24/54
ระยะเวลาศึกษาตั้งแต่ 20 เม.ย. - 28 ก.ค.54 (กำลังศึกษา)
 
ประธานรุ่น : -
 - ตำแหน่ง : -
 - เกรดเฉลี่ย : -
ข้อมูลส่วนตัว
 - เกิด : -
 - วุฒิการศึกษา : -
 - คติประจำใจ : -
 - กำเนิด : -
 E-mail : -
 
เกรดเฉลี่ยสูงสุด : -
 - ตำแหน่ง : -
 - เกรดเฉลี่ย : -
ข้อมูลส่วนตัว
 - เกิด : -
 - วุฒิการศึกษา : -
 - คติประจำใจ : -
 - กำเนิด : -
 E-mail : -
 
หลักสูตรนายสิบสัสดี อาวุโส รุ่น 22/53
ระยะเวลาศึกษาตั้งแต่ 22 มิ.ย. - 8 ก.ย.53
 
ประธานรุ่น :
 - ตำแหน่ง :
 - เกรดเฉลี่ย :
ข้อมูลส่วนตัว
 - เกิด :
 - วุฒิการศึกษา :
 - คติประจำใจ :
 - กำเนิด :
 E-mail : -
 
เกรดเฉลี่ยสูงสุด :
 - ตำแหน่ง :
 - เกรดเฉลี่ย :
ข้อมูลส่วนตัว
 - เกิด :
 - วุฒิการศึกษา :
 - คติประจำใจ :
 - กำเนิด : -
 E-mail : -
หลักสูตรนายสิบสัสดี ชั้นต้น รุ่น 23/54
ระยะเวลาศึกษาตั้งแต่ 1 ก.พ. - 30 มี.ค.54
ประธานรุ่น : จ.ส.อ.ฉัตรชัย  หมื่นยุทธ
 - ตำแหน่ง : เสมียน นสด.อ.ยี่งอ จว.น.ธ.
 - เกรดเฉลี่ย :
ข้อมูลส่วนตัว
 - เกิด : 19 ธ.ค.2523
 - วุฒิการศึกษา : -
 - คติประจำใจ : ทำดีก็ได้ดี แล้วทำไมไม่ทำ
 - กำเนิด : นนส. 4/43
 E-mail : chatchai96180@hotmail.com
เกรดเฉลี่ยสูงสุด : ส.อ.อุเทน  จอนเกิด
 - ตำแหน่ง : เสมียน นสด.อ.หนองขาหย่าง จว.อ.น.
 - เกรดเฉลี่ย : 3.77
ข้อมูลส่วนตัว
 - เกิด : 7 เม.ย. 2519
 - วุฒิการศึกษา : นบ.
 - คติประจำใจ : คนธรรมดา ความตั้งใจไม่ธรรมดา
 - กำเนิด : กองหนุน
 E-mail : boss2549@hotmail.com
 
   
หลักสูตรระดมสรรพกำลัง (ระดับผู้บริหาร) รุ่น 21/50
ระยะเวลาศึกษาตั้งแต่ -
 
ประธานรุ่น :
 - ตำแหน่ง :
 - เกรดเฉลี่ย :
ข้อมูลส่วนตัว
 - เกิด :
 - วุฒิการศึกษา :
 - คติประจำใจ :
 - กำเนิด :
 E-mail : -
 
เกรดเฉลี่ยสูงสุด :
 - ตำแหน่ง :
 - เกรดเฉลี่ย :
ข้อมูลส่วนตัว
 - เกิด :
 - วุฒิการศึกษา :
 - กำเนิด :
 - คติประจำใจ :
 E-mail : -
หลักสูตรระดมสรรพกำลัง (ระดับผู้ปฏิบัติ) รุ่น 15/54
ระยะเวลาศึกษาตั้งแต่ 9 - 29 ม.ค.54
 
ประธานรุ่น :
 - ตำแหน่ง :
 - เกรดเฉลี่ย :
ข้อมูลส่วนตัว
 - เกิด :
 - วุฒิการศึกษา :
 - คติประจำใจ :
 - กำเนิด : -
 E-mail : -
เกรดเฉลี่ยสูงสุด : ร.ต.สมนึก  แทนบุญ
 - ตำแหน่ง : สด.อ.เกาะช้าง จว.ต.ร.
 - เกรดเฉลี่ย : 3.75
ข้อมูลส่วนตัว
 - เกิด : 7 พ.ย.2526
 - วุฒิการศึกษา : ปริญาตรี นบ.
 - คติประจำใจ : เดินสายกลาง
 - กำเนิด : นนส. ปี 45
 E-mail :
       
หลักสูตรปฐมนิเทศนายทหารประทวนกองหนุน ที่ผ่านการสอบคัดเลือกฯ รุ่น 5/54
ระยะเวลาศึกษาตั้งแต่ 14 พ.ย. - 25 ธ.ค.53
ประธานรุ่น : ส.ต.เทพธวัช  อุดรบูรณ์
 - ตำแหน่ง : เสมียน นสด.อ.ขุนยาม จว.ม.ส.
 - เกรดเฉลี่ย : 2.85
ข้อมูลส่วนตัว
 - เกิด :
 - วุฒิการศึกษา :
 - คติประจำใจ :
 - กำเนิด : กองหนุน 5/54
 E-mail : -
เกรดเฉลี่ยสูงสุด : ส.ต.อธิศธนินทร์  สุรธนสมบัติกุล
 - ตำแหน่ง : เสมียน สง.สด.ก.ท.
 - เกรดเฉลี่ย : 3.65
ข้อมูลส่วนตัว
 - เกิด : 17 ธ.ค.2524
 - วุฒิการศึกษา : อนุปริญญา
 - คติประจำใจ : ตัวเราลิขิตชีวิตตัวเราเอง
 - กำเนิด : กองหนุน 5/54
 E-mail : -
       
       
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Webmaster : ส.ท.ฑัณอนล พุ่มขจร   โทร.085-442-7890
E-mail : thun_anol@hotmail.com