วีดิโอประชาสัมพันธ์การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ